Dječji vrtić žižula

Upisi 2019/2020

 

                      DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA

Žaborićka 3/E, 22000 Šibenik, tel: 022 333 193,  022 341 481, fax 022 333 766

www.zizula.hr

 

KLASA: 601-02/19-01/01

URBROJ:2182/1-38/19-01

Šibenik, 5. travnja 2019.

 

 

Na temelju članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13.) te Odluke o provođenju upisa Upravno vijeća, od 28.03.2019. godine, DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA oglašava:

 

JAVNU OBJAVU

za UPIS

 

djece u dječje jaslice i vrtiće za 2019./2020. pedagošku godinu

 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – RAŽINE, Žaborićka 3/E, tel.022 333 193, 022 341 481

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – METERIZE, Put kroz Meterize 44, tel: 022 312 001

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – NJIVICE, Ninić Ive Ivasa 14, tel: 022 214 388

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – MANDALINA, Milice i Turka 29, mob: 099 416 6667

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – SITNO DONJE, Nova 0, tel: 022 772 061

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – SKRADIN, Trg Male Gospe 3, tel: 022 771 636

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – DUBRAVICE, Zgrada OŠ, mob:099 335 5105

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – TRIBUNJ, Vladimira Nazora 6, tel: 446 145

 

Prijave se podnose za

 

redovne programe ranog i predškolskog odgoja

 

Cjelodnevni 10 – satni program jaslica i vrtića (Ražine, Meterize, Njivice, Mandalina, Skradin, Tribunj, Sitno Donje)

 

Kraći jutarnji 6 – satni (Skradin, Tribunj, Sitno Donje)

 

Kraći 5,5 satni program (Dubravice)

 

Redoviti smjenski 10-satni program za vrtić – za područni objekt Tribunj – Maslina

 

Redoviti produženi 10 – satni program – za područne objekte Ražine, Meterize, Mandalina, Njivice (organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove)

 

Besplatni programa predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove

 

te posebne programe prema suglasnosti MZO-a

 

Integrirani sportski program, Kraći sportski program

Integrirani program ranog učenja engleskog jezika, Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Integrirani program rada s potencijalno darovitom djecom

Montessori program, Program predškole

 

 

Upisi traju: od ponedjeljka 08. travnja 2019. do petka 19. travnja 2019. godine u vremenu od 09:00 – 14.00 h

(ured pedagoginje DV Žižula – Ražine)

 

 

Upisi za djecu s administrativnog područja Grada Šibenik provodit će se elektronskim putem – eUPISI. Svaki roditelj koji želi prijaviti dijete za upis u vrtić će morati proći registracijski proces na web adresi (upisati u alatnu traku) : eupisi.sibenik.hr.

 

Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektronskim putem, mogu nazvati na telefonski broj za podršku: 0800 2626.

U slučaju dodatnih pitanja možete se javiti u Upravu na tel. broj: 022 333 193 ili pedagoginji na tel. broj: 022 341 481 ili osobno doći u ured pedagoginje u DV Žižula – Ražine.

 

 

Za djecu sa ostalih administrativnih područja sa kojim Dječji vrtić Žižula ima ugovor o suradnji i sufinanciranju upisi će se provoditi sukladno protokolu o upisima. Dokumentacija se treba dostaviti u područne objekte dječjeg vrtića ili u ured pedagoginje DV Žižula - Ražine

 

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta
 2. Rodni list djeteta (preslika)
 3. Uvjerenje o prebivališta za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenja ne smije biti starija od 6 mjeseci)
 4. Liječnička svjedodžba
 5. Preslika kartona procijepljenosti djeteta
 6. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića http://zizula.hr ili u Dječjem vrtiću Žižula – Ražine)

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelj (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata ( ne smije biti starije od mjesec dana)
 2. Rodni list za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji; smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugo roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Potvrda o smjenskom radu jednog ili oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić
 9. Rješenje o sufinanciranju boravku djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

 

 

Radi upoznavanja psiho-fizičkog   razvoja Vašeg djeteta potrebno je zajedno s djetetom doći na INICIJALNI   RAZGOVOR kojeg će provoditi stručni suradnici nakon podnošenja Vašeg zahtjeva   za upis. O terminu inicijalnog razgovora obavijestiti ćemo Vas naknadno.

 

 

 

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE bit će na oglasnim pločama u svim jaslicama/vrtićima u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. god.

 

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u   žalbenom roku od utorka, 21. svibnja do srijede, 29. svibnja 2019. god. ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM   predaju se u upravu Dječjeg vrtića   Žižula – Ražine

Rješavanje   žalbi   po upisu bit će u četvrtak 6. lipnja   2019. god.

 

 

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 01.07.2019. DO 31.07.2019. GODINE.

KONTAKT


 • TELEFON: 022 333 193
  FAKS: 022 333 766
  MAIL: info @zizula.hr

ADRESA


 • Žaborička 3/E, Ražine

 • 22000 Šibenik

UPRAVA


 • RAVNATELJICA: Zorana Ivić
  ZAMJENICA RAVNATELJICE:
 • Ivana Rudan
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv