Dječji vrtić žižula

Upisi 2018/2019

 

                      DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA

Žaborićka 3/E, 22000 Šibenik, tel: 022 333 193, fax 022 333 766

www.zizula.hr

 

KLASA:601-01/18-01/12

URBROJ:2182/1-38-18-12

Šibenik, 14. travnja 2018.

 

Na temelju članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13.) te Odluke o provođenju upisa Upravno vijeća, KLASA: 601-01/18-06/11, URBROJ:2182-1-38-18-11 od 13.04.2018. godine, DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA oglašava:

 

JAVNU OBJAVU

za UPIS

djece u dječje jaslice i vrtiće za 2018./2019. pedagošku godinu

 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – RAŽINE, Žaborićka 3/E, tel.022 333 193, 022 341 481

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – METERIZE, Put kroz Meterize 44, tel: 022 312 001

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – NJIVICE, Ninić Ive Ivasa 14, tel: 022 214 388

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – MANDALINA, Milice i Turka 29, mob: 099 416 6667

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – SITNO DONJE, Nova 0, tel: 022 772 061

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – SKRADIN, Trg Male Gospe 3, tel: 022 771 636

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – DUBRAVICE, Zgrada OŠ, mob:099 335 5105

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – TRIBUNJ, Vladimira Nazora 6, tel: 446 145

 

Prijave se podnose za

 

redovne programe ranog i predškolskog odgoja

 

Cjelodnevni 10 – satni program jaslica i vrtića (Ražine, Meterize, Njivice, Mandalina, Skradin, Tribunj)

 

Kraći jutarnji 6 – satni (Skradin, Tribunj)

 

Kraći 5,5 satni program (Dubravice, Sitno Donje)

 

Redoviti smjenski 10-satni program za vrtić/jaslice – organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnosti ustanove

 

Besplatni programa predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove

 

te posebne programe prema suglasnosti MZO-a

 

Integrirani sportski program, Kraći sportski program

 

Integrirani program ranog učenja engleskog jezika, Kraći program ranog učenja engleskog jezika

 

Montessori program

 

Program predškole

 

 

Upisi traju: od ponedjeljka 16. travnja 2018. do petka 04. svibnja 2018. godine u vremenu od 09:00 – 14.00 h

(ured pedagoginje DV Žižula – Ražine)

 

 

Ove pedagoške godine upisi za djecu s administrativnog područja Grada Šibenik provodit će se elektronskim putem – eUPISI. Svaki roditelj koji želi prijaviti dijete u vrtić će morati proći registracijski proces na web adresi (upisati u alatnu traku) : https://eupisi.sibenik.hr

 

Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektorskim putem, mogu doći osobno u DV Žižula – Ražine u ured pedagoginje

gdje će im to biti omogućeno.

 

Za djecu sa ostalih administrativnih područja sa kojim Dječji vrtić Žižula ima ugovor o suradnji i sufinanciranju upisi će se provoditi sukladno protokolu o upisima. Dokumentacija se treba dostaviti u područne objekte dječjeg vrtića ili u ured pedagoginje DV Žižula - Ražine

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta
 2. Rodni list djeteta (preslika)
 3. Uvjerenje o prebivališta za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 4. Liječnička svjedodžba
 5. Preslika kartona procijepljenosti djeteta
 6. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića http://zizula.hr ili u Dječjem vrtiću Žižula – Ražine)

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelj (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (Izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni list za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji; smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugo roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Potvrda o smjenskom radu jednog ili oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić

i.   Rješenje o sufinanciranju boravku djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

 

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE

bit će na oglasnim pločama u svim jaslicama/vrtićima u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. god.

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od utorka, 29. svibnja do petka, 8. lipnja 2018. god.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMNETACIJOM   predaju se u upravu Dječjeg vrtića   Žižula – Ražine

Rješavanje žalbi po upisu bit će   u srijedu 20. lipnja 2018. god.

 

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 02.07.2018. DO 31.07.2018. GODINE.

 

KONTAKT


 • TELEFON: 022 333 193
  FAKS: 022 333 766
  MAIL: info @zizula.hr

ADRESA


 • Žaborička 3/E, Ražine

 • 22000 Šibenik

UPRAVA


 • RAVNATELJICA: Zorana Ivić
  ZAMJENICA RAVNATELJICE:
 • Ivana Rudan
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv