Dječji vrtić žižula

Dokumentacija za upis

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta
 2. Rodni list djeteta (preslika)
 3. Uvjerenje o prebivališta za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 4. Liječnička svjedodžba
 5. Preslika kartona procijepljenosti djeteta
 6. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića http://zizula.hr ili u Dječjem vrtiću Žižula – Ražine)

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelj (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (Izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni list za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji; smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugo roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Potvrda o smjenskom radu jednog ili oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić
 9. Rješenje o sufinanciranju boravku djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

KONTAKT


 • TELEFON: 022 333 193
  FAKS: 022 333 766
  MAIL: info @zizula.hr

ADRESA


 • Žaborička 3/E, Ražine

 • 22000 Šibenik

UPRAVA


 • RAVNATELJICA: Zorana Ivić
  ZAMJENICA RAVNATELJICE:
 • Ivana Rudan
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv